Jednoosobowa działalność gospodarcza jest z pewnością dużym wyzwaniem dla każdego młodego przedsiębiorcy. Już na wstępie przedsiębiorca musi wykazać się wiedzą z zakresu opodatkowania dochodów, finansowania przedsięwzięcia jak i tworzenia zaplecza dla własnej firmy.

Podstawowe cechy jednoosobowej działalności gospodarczej to m.in.:

 • cel zarobkowy – jest nastawiona na zysk,
 • ma charakter zorganizowany – np. wynajmowane są pomieszczenia do jej wykonywania, jest prowadzony marketing,
 • wykonywana jest w sposób ciągły – oznacza podejmowanie czynności w sposób ciągły, zmierzających do określonego celu.
 • Działania mają charakter powtarzalny,wykonywana jest we własnym imieniu i odpowiedzialność – nie jest zarządzana przez zewnętrzną osobę, podmiot.
 • Ponoszenie bezpośredniego ryzyka związanego z działalnością
 • Brak obowiązku rejestracji w CEIDG

Przedsiębiorca nie musi rejestrować własnej działalności gospodarczej, kiedy:

 • jest osobą fizyczną a przychody z prowadzonej działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia – w 2022 jest to 1505 zł,
 • nie prowadził działalności gospodarczej w okresie ostatnich 60 miesięcy.

Działalność gospodarcza nierejestrowa – przywileje

Jeśli skorzystasz z przepisów o działalności gospodarczej nierejestrowej:

 • nie musisz zgłaszać działalności gospodarczej w ewidencji przedsiębiorców (CEIDG), urzędzie skarbowym i GUS,
 • nie musisz płacić z tego tytułu składek w ZUS,
 • nie musisz płacić zaliczek na podatek,
 • nie musisz prowadzić rozbudowanej księgowości a uproszczoną ewidencję sprzedaży.

Działalność gospodarcza wyłączona z obowiązku rejestracji:

 • działalność gospodarcza w zakresie agroturystyki,
 • produkcja wina przez rolników,
 • rolniczy handel detaliczny.

 

JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA