Różnice kursowe powstają, jeśli jednocześnie zostają spełnione dwa warunki:

-przychód ze sprzedaży wyrażony jest w walucie obcej

-zapłata za usługę czy towar dokonana została w walucie obcej

Różnice kursowe od sprzedaży należy wyliczyć, porównując:

-przychód należny, czyli wartość, jaką powinniśmy otrzymać – przeliczenia wartości dokonuje się według średniego kursu ogłaszanego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień uzyskania przychodu

-przychód rzeczywiście otrzymany, czyli przychód, który w rzeczywistości otrzymano w związku z kursem, który zastosował bank lub w przypadku otrzymania zapłaty na rachunek walutowy – średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu zapłaty

 

Sprawdź jakie są różnice kursowe na ryczałcie!