Nikt nigdzie nie sprecyzował jej zawartości. Przyjmuje się z praktyki że pieczątka firmowa może zawierać:

  • logo firmy,
  • pełną nazwę firmy,
  • adres siedziby,
  • numer NIP,
  • telefon kontaktowy, faks, adres e-mail.

Działalność gospodarcza a logo i nazwa firmy 

Prowadząc działalność gospodarczą szczególną uwagę trzeba poświęcić nazwie – aby nie była za długa i szybko zapadała w pamięć, a logo powinno być czytelne w każdej formie. Nazwa firmy może być strzałem w dziesiątkę lub tym, co pociągnie nas na dno. Trzeba mieć świadomość, że to od niej zależy pierwsze wrażenie klienta i to, czy w ogóle zechce skorzystać z naszych usług.

Logo firmy powinno być oryginalne i wieloznaczne przy czym posiadać takie cechy jak:

  • Czytelność – logo powinno być z łatwością odczytane przez odbiorców;
  • Łatwość w zapamiętaniu – należy zadbać o typografię i dobór kolorów, tak, aby logo firmy mogło być łatwo zapamiętane przez odbiorców;
  • Spójny koncept – aby odbiorca widząc po raz pierwszy logo, wiedział, w jakiej branży działa dana firma;

Dopasowanie i użyteczność – logo firmy pojawiać się będzie w różnych miejscach, w różnych rozmiarach i w różnych okolicznościach. W każdej z tej sytuacji musi wyglądać podobnie i dać się łatwo do niej dopasować.

 

PIECZĄTKA FIRMOWA