Faktura VAT to dokument sprzedażowy, który jest znany chyba każdemu, a na pewno każdemu przedsiębiorcy. Jest to podstawowy dokument w rozliczeniach podatku od towarów i usług .

Podstawowe rodzaje faktur

W obrocie gospodarczym funkcjonuje wiele rodzajów faktur.

Faktura sprzedaży to najpopularniejszy rodzaj faktury, która często występuje pod nazwą Faktura VAT. Odbiorcą faktury może być inny przedsiębiorca, albo osoba nieprowadząca działalności gospodarczej. Przepisy podatkowe dopuszczają jednak wystawienie faktury w innych terminach.

Najważniejszymi elementami faktury sprzedaży są:

-dane stron transakcji,

-numer faktury,

-data wystawienia faktury lub data dokonania lub zakończenia dostawy towaru albo wykonania usługi,

-nazwa towaru lub usługi oraz ilość lub liczba towaru lub zakres wykonanej usługi,

-cena netto, stawka i kwota VAT oraz cena brutto.

Zwykłą fakturę możesz wystawić zarówno jeśli jesteś czynnym podatnikiem VAT, jak również wtedy jeśli jesteś podatnikiem zwolnionym od VAT. Dodatkowo, jeżeli jesteś podatnikiem zwolnionym od VAT, nie musisz wpisywać na fakturze kwoty i stawki podatku naliczonego.

FAKTURA VAT