Faktura korygująca

Faktura korygująca, jak sama nazwa wskazuje, służy poprawieniu błędu na wystawionej fakturze. Faktura korygująca odnosi się również do sytuacji, gdy klient zwróci towar albo gdy udzielisz rabatu. Fakturę korygująca możesz wystawić wówczas, jeżeli jesteś również wystawcą faktury pierwotnej.

Na fakturze korygującej musisz zamieścić następujące dane:

-nazwę dokumentu – „faktura korygująca” lub „korekta”,

-nazwę i datę wystawienia faktury korygującej,

-dane widniejące na fakturze pierwotnej – takie jak numer korygowanej faktury, datę wystawienia, nazwę towaru lub usługi,

-przyczynę korekty,

-prawidłową treść.

Faktury korygującej nie możesz wystawić, jeżeli faktura pierwotna uległa zniszczeniu. W takim przypadku wystawia się duplikat faktury. Ma prawo ją otrzymać nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki – z wyjątkiem zastrzeżonych do korekty za pomocą faktury korygującej.

Ten rodzaj faktury powinien zawierać:

-wyrazy „nota korygująca”,

-numer kolejny i datę jej wystawienia,

-imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numery NIP,

-dane zawarte w fakturze, której dotyczy nota korygująca.

 

Zobacz czym jest faktura.

 

FAKTURA KORYGUJĄCA