Choroba zawodowa to schorzenie, które jest wymienione w oficjalnym spisie chorób zawodowych określonym przez przepisy prawa pracy. W przypadku, gdy u pracownika występują symptomy choroby zawodowej, pracodawca powinien podjąć określone działania. W niektórych sytuacjach pracodawca może być zobowiązany do wypłaty pracownikowi specjalnego dodatku wyrównawczego.

Definicję choroby zawodowej zawarto w artykule 2351 Kodeksu pracy. Chorobę zawodową rozumie się jako schorzenie uwzględnione w wykazie chorób zawodowych, pod warunkiem, że można jednoznacznie lub z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że została ona spowodowana działaniem szkodliwych dla zdrowia czynników obecnych w miejscu pracy lub sposobem wykonywania pracy, nazywanym „narażeniem zawodowym”.

Ważnym aspektem jest spis chorób zawodowych, który stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów. Proces oceny narażenia zawodowego obejmuje analizę różnych czynników, takich jak substancje chemiczne i fizyczne, czynniki biologiczne, alergeny, substancje rakotwórcze oraz sposób wykonywania pracy, w tym stopień wysiłku fizycznego i czas trwania czynności, które mogą powodować nadmierny wysiłek dla odpowiednich narządów lub układów organizmu ludzkiego.