Ryczałt od dochodów spółek to nowa, alternatywna forma opodatkowania spółek z o.o., spółek akcyjnych, spółek komandytowych oraz spółek komandytowo-akcyjnych. Ryczałt od dochodów spółek w swoim dotychczasowym wydaniu nie doczekał się wielu zwolenników, w związku z czym Ministerstwo Finansów zdecydowało się na wprowadzenie znaczących uproszczeń, w tym obniżek stawek opodatkowania estońskim CIT.

Korzyści z estońskiego CIT w nowym wydaniu są jasno widoczne

Brak podatku od dochodu, który nie został wypłacony wspólnikom, Brak daniny solidarnościowej, Brak składki zdrowotnej i ZUS dla wspólników , Niższe opodatkowanie dywidend. Efektywny poziom opodatkowania spółki pozostającej na zasadach ogólnych jest znacznie wyższy niż w estońskim CIT. W wariancie estońskim spółka w pierwszej kolejności zapłaci ryczałt w wysokości 10% zysku w przypadku małych podatników , ale PIT płatny przy dywidendzie będzie można pomniejszyć o 90% należnego ryczałtu w przypadku małych podatników lub 70% należnego ryczałtu w przypadku pozostałych podatników – w rezultacie poziom łącznego opodatkowania spółki jest znacznie niższy.

Nie należy zwlekać z decyzją o zmianie podatku na estoński CIT – podatnikom przysługuje taka możliwość do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, wobec czego w przypadku gdy rok podatkowy pokrywa się za kalendarzowym – do końca stycznia.