Wyjaśnienie dla zainteresowanych.

Drodzy, w temacie BDO znowu słów kilka, bo jak widzę, panuje jakaś psychoza, że każdy kto wyrzuca długopis po pół roku stosowania musi się rejestrować i prowadzić ewidencję.Nie jest aż tak źle.

Minister Klimatu objaśnił, że:

  • Odpady powstające w ramach działalności biurowej lub innej drobnej działalności gospodarczej, o charakterze i składzie podobnym do powstających w gospodarstwach domowych, niezawierające odpadów niebezpiecznych, mogą być potraktowane jako odpady komunalne (np. makulatura, opakowania, meble i inne odpady wielkogabarytowe).
  • W związku z tym podmioty prowadzące drobną działalność usługową np. księgową, doradczą, prawną lub inną biurową, fryzjerską, krawiecką, kosmetyczną (o ile nie wytwarzają odpadów medycznych, w wyniku przeprowadzanych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej np. strzykawki, skalpele) są zwolnione z wpisu do rejestru-BDO jako wytwórcy odpadów komunalnych.
  •  Jako odpady komunalne można potraktować również zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny niezawierający składników niebezpiecznych np. czajniki oraz zużyte tonery
    niezawierające składników niebezpiecznych.
  • Jako wytwórca odpadów komunalnych taki podmiot nie wpisuje się w zakresie wytwarzania tych odpadów do Rejestru-BDO.”

Zamieszczam link do całego dokumentu – wrzucam na swój serwer, bo serwery rządu czasami nie działają.
Trzymajcie się i udostępniajcie! buźki 😝 – http://www.samirkayyali.pl/bdo.pdf