Zadzwoń do nas ! 731 580 184 kontakt@biurodgc.pl
01
Miej rękę na pulsie - śledź zmiany w przepisach

Śledź zmiany w przepisach razem z Nami!

Aktualności

Minimalne wynagrodzenie w 2024 roku | 15.01.2024

W 2024 r. minimalne wynagrodzenie wzrośnie dwukrotnie: 1 stycznia oraz 1 lipca. Wzrost minimalnej płacy to nie tylko wyższe wynagrodzenie dla pracowników. Podniesienie kwoty minimalnego wynagrodzenia wpłynie również na składki ubezpieczeniowe opłacane do ZUS za zatrudnione osoby. Spowoduje też wzrost wysokości składek odprowadzanych za przedsiębiorców. Pracownicy pełnoetatowi Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie […]


Informacja w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne w roku 2024 dla niektórych grup ubezpieczonych. | 11.01.2024

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na mniejszą skalę (opłacają „mały ZUS plus”). Informacje w zakresie najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2024 r. dla tej grupy zostaną opublikowane odrębnie. Ponadto: O wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującej w danym roku składkowym Zakład powiadamia do 20 kwietnia danego roku tych płatników składek, którzy […]


Informacja w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne w roku 2024 dla niektórych grup ubezpieczonych. | 08.01.2024

Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność, tj.: osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na podstawie Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, niewymienione w grupie I, twórcy i artyści, osoby, które prowadzą działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osoby prowadzące działalność w zakresie […]


Informacja w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne w roku 2024 dla niektórych grup ubezpieczonych. | 06.01.2024

Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych przez okres pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób, które: prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność, wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na […]


Miej rękę na pulsie - śledź zmiany w przepisach

Śledź zmiany w przepisach razem z Nami!

Miej rękę na pulsie - śledź zmiany w przepisach

Śledź zmiany w przepisach razem z Nami!

Jeżeli chcesz być na bieżąco z przepisami – odwiedzaj nasz dział z aktualnościami.

Pamiętaj, że współpracując z nami zawsze możesz liczyć na doradztwo i konsultacje w zakresie przepisów i prawa – rachunkowego, księgowego i kadrowo – płacowego.